Karaula foto
Poručnik Safet Pašić | Emir Hadžihafizbegović